Къща Шана

Една малка и лееко разчупена по искане на Възложителите къща в с. Юнец, Община Долни чифлик.
Разположена в центъра на селото, къщата посреща с уют и гостоприемство на семейство Матюс.

 

 

Постигнатите показатели са както следва:
.                     ПУП-ПРЗ-ВИЗА
.                         Проектна        Сграда
Площ УПИ        700 кв.м.          700 кв.м.
ЗП                      280 кв.м.         136кв.м.
РЗП                   560 кв.м.          329 кв.м.
Пз                      40%                  19,4%
Кинт                   0,80                  0,47
Поз                    40%                  54%

Шана Матюс
Шана
Шана
Шана
Шана

Шана