Производствена и складова база за производство на екологична течност за борба с пожарите и пълнене на пожарогасители в гр. Белослав

Нова производствена и складова база за производство на екологична течност за борба с пожарите и пълнене на пожарогасители в гр. Белослав, Варненска област.

Проект по програма на Норвежкото правителство за насърчаване на двустранните отношенията между България и Норвегия.

Инвеститор – Фламекс България ООД

Архитект – арх. Калин Велчев, арх. Марин Велчев (НюАрх ООД)

Година – 2010.New building for production of ecological “flamex” liquid for fire fighting and filling fire-extinguishers, Beloslav

Owner – Flamex Bulgaria ltd

Architect – arch. Kalin Velchev, arch. Marin Velchev (NewArch ltd)

Year – 2010New building for production of ecological “flamex” liquid for fire fighting and filling fire-extinguishers, Beloslav

Owner – Flamex Bulgaria ltd

Architect – arch. Kalin Velchev, arch. Marin Velchev (NewArch ltd)

Year – 2010New building for production of ecological “flamex” liquid for fire fighting and filling fire-extinguishers, Beloslav

Owner – Flamex Bulgaria ltd

Architect – arch. Kalin Velchev, arch. Marin Velchev (NewArch ltd)

Year – 2010