ПУП-ПУР СО Виница Север, гр. Варна

Изработване на ПУП-ПУР на СО Виница Север, гр. Варна

Възложител: Община Варна

Срок за предаване: декември 2011г.Investor – Varna Municipality.

keine info—-