18-th SOU "William Gladstone", Sofia

Реконструкция на 18-то СОУ „Уилям Гладстон”, ул. „Пиротска” 68, гр. София

Реконструкция на 18-то СОУ „Уилям Гладстон”, ул. „Пиротска” 68, гр. София.

Проект по оперативна програма на МРРБ

Възложител – Община София

Архитект – арх. Росен Недялков, арх. Димитър Цветков (АС и СА ЕООД)

Година – 2009

18-то СОУ "Уилям Гладстон", София
18-то СОУ "Уилям Гладстон", София

 

18-то СОУ „Уилям Гладстон”, София
18-то СОУ „Уилям Гладстон”, София

 Recontruction of 18-th SOU “William Gladstone”, Pirotska str, Sofia, Bulgaria

Owner – Sofia

Architect – arch. Rosen Nedyalkov, arch. Dimitar Tsevetkov (AS and SA ltd)

Year – 2009

18-th SOU "William Gladstone", Sofia, Bulgaria
18-th SOU "William Gladstone", Sofia, Bulgaria
18-th SOU "William Gladstone", Sofia
18-th SOU "William Gladstone", Sofia

Recontruction of 18-th SOU “William Gladstone”, Pirotska str, Sofia, Bulgaria

Owner – Sofia

Architect – arch. Rosen Nedyalkov, arch. Dimitar Tsevetkov (AS and SA ltd)

Year – 2009

18-th SOU "William Gladstone", Sofia, Bulgaria
18-th SOU "William Gladstone", Sofia, Bulgaria

18-th SOU "William Gladstone", Sofia
18-th SOU "William Gladstone", Sofia
Recontruction of 18-th SOU “William Gladstone”, Pirotska str, Sofia, Bulgaria

Owner – Sofia

Architect – arch. Rosen Nedyalkov, arch. Dimitar Tsevetkov (AS and SA ltd)

Year – 2009

18-th SOU "William Gladstone", Sofia, Bulgaria
18-th SOU "William Gladstone", Sofia, Bulgaria
18-th SOU "William Gladstone", Sofia
18-th SOU "William Gladstone", Sofia