Заснемане за възстановяване на строителни книжа

Предлагаме заснемане за възстановяне на строителни книжа. Към услугата се използват услугите на екипа – архитекти и инженери.

При необходимост се изготвят становища и експертизи.