Жилищна сграда на ул. Търговска, гр. Ямбол

Нова жилищна сграда на ул. Търговска, гр. Ямбол

Инвеститор – Кольо Колев

Архитект – арх. Иван Арнаудов (Ноес ЕООД)

Година – 2007

Нова жилищна сграда на ул. Търговска, гр. Ямбол
Нова жилищна сграда на ул. Търговска, гр. Ямбол

Жилищна сграда в гр. Ямбол
Нова жилищна сграда на ул. Търговска, гр. Ямбол
New Building in Yambol

Owner – Kolio Kolev

Architect – arch. Ivan Arnaudov (Noes ltd)

Year – 2007

Нова жилищна сграда на ул. Търговска, гр. Ямбол

New Building in Yambol
Жилищна сграда в гр. Ямбол
New Building in Yambol

New Building in Yambol

Owner – Kolio Kolev

Architect – arch. Ivan Arnaudov (Noes ltd)

Year – 2007

Нова жилищна сграда на ул. Търговска, гр. Ямбол

New Building in Yambol
Жилищна сграда в гр. Ямбол
New Building in Yambol

New Building in Yambol

Owner – Kolio Kolev

Architect – arch. Ivan Arnaudov (Noes ltd)

Year – 2007

Нова жилищна сграда на ул. Търговска, гр. Ямбол

New Building in Yambol
Жилищна сграда в гр. Ямбол
New Building in Yambol


Сграда с ваканционни апартаменти, СО Траката, Варна

Нова сграда с ваканционни апартаменти и басейн в СО Траката, Община Варна

Инвеститор – Стефанка Семерджиева

Архитект – арх. Красимир Петров (Стронгил ООД)

Година – 2006

Нова сграда с ваканционни апартаменти и басейн в СО Траката, Община Варна
Сграда с басейн в СО Траката, Варна
New building with holiday apartments, Trakata area, Varna

Owner – Stefanka Semerdjieva

Architect – arch. Krasimir Petrov, Strongil ltd

Year – 2006

Нова сграда с ваканционни апартаменти и басейн в СО Траката, Община Варна

Building with pool, Trakata area, Varna

New building with holiday apartments, Trakata area, Varna

Owner – Stefanka Semerdjieva

Architect – arch. Krasimir Petrov, Strongil ltd

Year – 2006

Нова сграда с ваканционни апартаменти и басейн в СО Траката, Община Варна

Building with pool, Trakata area, Varna

New building with holiday apartments, Trakata area, Varna

Owner – Stefanka Semerdjieva

Architect – arch. Krasimir Petrov, Strongil ltd

Year – 2006

Нова сграда с ваканционни апартаменти и басейн в СО Траката, Община Варна

Building with pool, Trakata area, Varna


Жилищна сграда в местност “Зеленика”, Община Варна

Нова жилищна сграда в СО Зеленика, гр. Варна

Инвеститор – Жеко Марков

Архитект – арх. Велин Нейчев

Година – 2008

Къща в СО Зеленика, Община Варна
Къща с изглед
New house in Zelenika area, Varna

Owner – Zheko Markov

Architect – arch. Velin Nejchev

Year – 2008

New house in Zelenika area, Varna 2008
New house in Zelenika area, Varna 2008
New house in Zelenika area, Varna

Owner – Zheko Markov

Architect – arch. Velin Nejchev

Year – 2008

New house in Zelenika area, Varna 2008
New house in Zelenika area, Varna 2008

New house in Zelenika area, Varna

Owner – Zheko Markov

Architect – arch. Velin Nejchev

Year – 2008

New house in Zelenika area, Varna 2008
New house in Zelenika area, Varna 2008


Многофамилна жилищна сграда с бистро и подземни гаражи, местност Кръстова вада, гр. София

Многофамилна жилищна сграда с бистро и подземни гаражи, местност Кръстова вада, район Триадица, гр. София

Инвеститор – Билд ЕООД

Архитект – арх. Иван Колев, арх. Радослав Грънчаров

Година – 2008

Жилищна сграда в Кръстова вада, гр. София
2008-Кръстова вада-София

Жилищна сграда в местност Кръстова вада, гр. София
2008-Кръстова вада-София
New Building with Bistro at Krystova vada district, Sofia city, Bulgaria

Owner – Bild ltd

Architects – arch. Ivan Kolev, arch. Radoslav Grancharov

Year – 2008

 

New Building with Bistro at Krystova vada district, Sofia city, Bulgaria
New Building with Bistro at Krystova vada district, Sofia city, Bulgaria

New Building with Bistro at Krystova vada district, Sofia city, Bulgaria
New Building with Bistro at Krystova vada district, Sofia city, Bulgaria
New Building with Bistro at Krystova vada district, Sofia city, Bulgaria

New Building with Bistro at Krystova vada district, Sofia city, Bulgaria
New Building with Bistro at Krystova vada district, Sofia city, Bulgaria
New Building with Bistro at Krystova vada district, Sofia city, Bulgaria
New Building with Bistro at Krystova vada district, Sofia city, Bulgaria

 New Building with Bistro at Krystova vada district, Sofia city, Bulgaria

New Building with Bistro at Krystova vada district, Sofia city, Bulgaria
New Building with Bistro at Krystova vada district, Sofia city, Bulgaria
New Building with Bistro at Krystova vada district, Sofia city, Bulgaria
New Building with Bistro at Krystova vada district, Sofia city, Bulgaria

 

Вилно селище с ресторант, музей на виното, SPA център и басейн, с. Страшимирово, Община Белослав

Вилно селище в землището на с. Страшимирово, Община Белослав.

Музей на виното, SPA център, ресторант и басейн.

Възложител – Синто ООД

Архитект – арх. Красимир Петров (Стронгил ООД)

Година – 2007

Вилно селище с. Страшимирово, Община БелославVillage resort with restourant, wine museum, SPA center and pool, Strashimirovo village

Owner – Sinto ltd

Architect – arch. Krasimir Petrov

Year 2007

Village resort with SPA center, pool and wine museum, Strashimirovo villageVillage resort with SPA center, pool and wine museum, Strashimirovo village

Village resort with SPA center, pool and wine museum, Strashimirovo villageVillage resort with SPA center, pool and wine museum, Strashimirovo village

Бензиностанция за светли горива и газостанция за пропан-бутан, гр. Свиленград

Бензиностанция за светли горива и газостанция за пропан-бутан, в землището на гр. Свиленград, м. “Лозенски път”,  Община Свиленград

Бензиностанция за светли горива и газостанция за пропан-бутан, гр. Свиленград
Бензиностанция и газостанция, гр. Свиленград

Инвеститор – EТ “Дара Транс – Дарина Паришева”

Архитект – арх. Благовест Роев

Година – 2011New Gas station in Svilengrad, Bulgaria.

Ownew – ET “Dara Trans – Darina Parisheva”

Project architect – arch. Blagovest Roev

Year – 2011

New Gas station near Svilengrad, Bulgaria
New Gas station near Svilengrad, Bulgaria
Neue Tankstelle, Svilengrad, Bulgaria

Arch. Blagovest Roev, 2011

Neue Tankstelle, Svilengrad, Bulgaria
Neue Tankstelle, Svilengrad, Bulgaria
fr
fr

Проектиране на “Разширение на ОДЗ №24 “Иглика” с нов корпус за три групи” в кв. Виница, гр. Варна

Проектиране на нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика", кв. Виница, гр. Варна
Проектиране на нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика", кв. Виница, гр. Варна

Инвестиционно проектиране на нов корпус на ОДЗ №24 “Иглика”, кв. Виница за нови три групи.

Главен проектант – арх. Борислав Георгиев – Ерта Консулт ЕООД

Възложител – Община Варна

Срок за предаване – 11.2011г.

Проектиране на нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика", кв. Виница, гр. Варна
Проектиране на нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика", кв. Виница, гр. Варна

Инвестиционно проектиране на нов корпус на ОДЗ №24 “Иглика”, кв. Виница за нови три групи.

Главен проектант – арх. Борислав Георгиев – Ерта Консулт ЕООД

Възложител – Община Варна

Срок за предаване – 11.2011г.

Проектиране на нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика", кв. Виница, гр. Варна
Проектиране на нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика", кв. Виница, гр. Варна

Инвестиционно проектиране на нов корпус на ОДЗ №24 “Иглика”, кв. Виница за нови три групи.

Главен проектант – арх. Борислав Георгиев – Ерта Консулт ЕООД

Възложител – Община Варна

Срок за предаване – 11.2011г.

Проектиране на нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика", кв. Виница, гр. Варна
Проектиране на нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика", кв. Виница, гр. Варна

Инвестиционно проектиране на нов корпус на ОДЗ №24 “Иглика”, кв. Виница за нови три групи.

Главен проектант – арх. Борислав Георгиев – Ерта Консулт ЕООД

Възложител – Община Варна

Срок за предаване – 11.2011г.Инвестиционно проектиране на нов корпус на ОДЗ №24 “Иглика”, кв. Виница за нови три групи.

Главен проектант – арх. Борислав Георгиев – Ерта Консулт ЕООД

Възложител – Община Варна

Срок за предаване – 11.2011г.

Проектиране на нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика", кв. Виница, гр. Варна
Проектиране на нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика", кв. Виница, гр. Варна

Инвестиционно проектиране на нов корпус на ОДЗ №24 “Иглика”, кв. Виница за нови три групи.

Главен проектант – арх. Борислав Георгиев – Ерта Консулт ЕООД

Възложител – Община Варна

Срок за предаване – 11.2011г.

Проектиране на нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика", кв. Виница, гр. Варна
Проектиране на нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика", кв. Виница, гр. Варна

Инвестиционно проектиране на нов корпус на ОДЗ №24 “Иглика”, кв. Виница за нови три групи.

Главен проектант – арх. Борислав Георгиев – Ерта Консулт ЕООД

Възложител – Община Варна

Срок за предаване – 11.2011г.

Проектиране на нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика", кв. Виница, гр. Варна
Проектиране на нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика", кв. Виница, гр. Варна

Инвестиционно проектиране на нов корпус на ОДЗ №24 “Иглика”, кв. Виница за нови три групи.

Главен проектант – арх. Борислав Георгиев – Ерта Консулт ЕООД

Възложител – Община Варна

Срок за предаване – 11.2011г.Инвестиционно проектиране на нов корпус на ОДЗ №24 “Иглика”, кв. Виница за нови три групи.

Главен проектант – арх. Борислав Георгиев – Ерта Консулт ЕООД

Възложител – Община Варна

Срок за предаване – 11.2011г.

Проектиране на нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика", кв. Виница, гр. Варна
Проектиране на нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика", кв. Виница, гр. Варна

Инвестиционно проектиране на нов корпус на ОДЗ №24 “Иглика”, кв. Виница за нови три групи.

Главен проектант – арх. Борислав Георгиев – Ерта Консулт ЕООД

Възложител – Община Варна

Срок за предаване – 11.2011г.

Проектиране на нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика", кв. Виница, гр. Варна
Проектиране на нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика", кв. Виница, гр. Варна

Инвестиционно проектиране на нов корпус на ОДЗ №24 “Иглика”, кв. Виница за нови три групи.

Главен проектант – арх. Борислав Георгиев – Ерта Консулт ЕООД

Възложител – Община Варна

Срок за предаване – 11.2011г.

Проектиране на нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика", кв. Виница, гр. Варна
Проектиране на нов корпус към ОДЗ №24 "Иглика", кв. Виница, гр. Варна

Инвестиционно проектиране на нов корпус на ОДЗ №24 “Иглика”, кв. Виница за нови три групи.

Главен проектант – арх. Борислав Георгиев – Ерта Консулт ЕООД

Възложител – Община Варна

Срок за предаване – 11.2011г.Инвестиционно проектиране на нов корпус на ОДЗ №24 “Иглика”, кв. Виница за нови три групи.

Главен проектант – арх. Борислав Георгиев – Ерта Консулт ЕООД

Възложител – Община Варна

Срок за предаване – 11.2011г.