Готови

Това са част от завършените ни проекти.

 


Нов пешеходен пасарел над бул. Цар Освободител

Пешеходна пасарелка на бул. Цар Освободител при ул. Кестен

Преустройство на съществуваща сграда във винарска изба имот № 000853 землище с. Могилово, Община ЧирпанNew vinary in Mogilovo

Винарска изба в имот №000853, землище с. Могилово, Община Чирпан. Инвеститор – Агро Фама ЕООД Главен проектант – арх. Росен Недялов (АС и СА ЕООД) Година – 2009 Винарска изба Винарска изба New vinary in Mogilovo. Owner – Agro Fama ltd Designer – arch. Rosen Nedialkov (AS and SA) Year – 2009.

Еднофамилна къща в село Радуил

Еднофамилна къща в село Радуил, Община Самоков. РЗП – 220м2 Инвеститор – Росен Мишев Главен проектант – арх. Росен Недялков (АС и СА ЕООД)

Винарска изба в местност Бялата пръст, Свиленград

Инвеститор: “Белица Уайнъри” ЕООД Главен проектант: арх. Росен Недялков (АС и СА) РЗП: 6 000м2.

Обслужваща сграда към винарска изба, землище с. Могилово, Община Чирпан

Обслужваща сграда към винарска изба, землище с. Могилово, Община ЧирпанService building at the winery, land Mogilovo village, Municipality ChirpanService-Gebäude auf dem Weingut, Land Mogilovo Dorf, Gemeinde ChirpanClient – Fama Agro Ltd

Architect – Arch. Nedyalkov Rosen, Arch. Dimitar Tsvetkov (AU, CA Ltd)
Bâtiment de service à la cave, la terre Mogilovo village, municipalité Chirpan

Преустройство и пристройка на навес за селскостопанска техника във винарска изба, землище с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Преустройство и пристройка на навес за селскостопанска техника във винарска изба, землище с. Горно Ботево, Община Стара Загора
2009г.Reconstruction and extension of the shed for agricultural equipment in the winery, village Gorno Botevo, Municipality Stara ZagoraUmbau und Erweiterung der Halle für landwirtschaftliche Geräte in das Weingut, auf dem Dorf Gorno Botevo, Gemeinde Stara ZagoraLa reconstruction et l’extension du hangar pour le matériel agricole dans le vignoble, le village de Gorno Botevo, municipalité de Stara Zagora

Подобряване средата на живот в Община Чипровци, чрез реконструкция и изграждане на тротоари, улично осветление и обществени зелени площи

Подобряване средата на живот в Община Чипровци, чрез реконструкция и изграждане на тротоари, улично осветление и обществени зелени площи.
2009г.Improving the living environment in the Municipality Chiprovtsi through reconstruction and construction of sidewalks, street lighting and public green areasDie Verbesserung des Wohnumfeldes in der Gemeinde Chiprovtsi durch Rekonstruktion und den Bau von Gehwegen, Straßenbeleuchtung und öffentliche Grünflächen.Amélioration du cadre de vie dans la municipalité de Tchiprovtsi par la reconstruction et construction de trottoirs, l’éclairage des rues et des espaces verts publics.

Производствена и складова база за производство на екологична течност за борба с пожарите и пълнене на пожарогасители в гр. Белослав

Производствена и складова база за производство на екологична течност за борба с пожарите и пълнене на пожарогасители в гр. Белослав, Варненска област
2010г.
Инвеститор – Фламекс България ООДProduction of ecological “flamex” liquid for fire fighting and filling fire-extinguishers, BeloslavProduction of ecological “flamex” liquid for fire fighting and filling fire-extinguishers, BeloslavProduction of ecological “flamex” liquid for fire fighting and filling fire-extinguishers, Beloslav

Реконструкция на 18-то СОУ „Уилям Гладстон”, ул. „Пиротска” 68, гр. София

Реконструкция на 18-то СОУ „Уилям Гладстон”, ул. „Пиротска” 68, гр. София
2009Recontruction of 18-th SOU “William Gladstone”, Pirotska str, Sofia, Bulgaria
2009Recontruction of 18-th SOU “William Gladstone”, Pirotska str, Sofia, Bulgaria
2009Recontruction of 18-th SOU “William Gladstone”, Pirotska str, Sofia, Bulgaria
2009

Жилищна сграда с търговски център, кв. „Аспарухово”, ул. „Кишинев”, гр. Варна

Нова жилищна сграда с търговски център, ул. Кишинев, кв. Аспарухово, гр. Варна
2006New Building with shopping center, Kishinev str, Varna
2006New Building with shopping center, Kishinev str, Varna
2006New Building with shopping center, Kishinev str, Varna
2006

Жилищна сграда на ул. Търговска, гр. Ямбол

Нова жилищна сграда на ул. Търговска, гр. Ямбол
2007New Building in Yambol
2007New Building in Yambol
2007New Building in Yambol
2007

Сграда с ваканционни апартаменти, СО Траката, Варна

Нова сграда с ваканционни апартаменти и басейн в СО Траката, Община Варна
2006

Жилищна сграда в местност “Зеленика”, Община Варна

Нова жилищна сграда в местност Зеленика, Община Варна.
2008г.New house in Zelenika area, Varna
2008New house in Zelenika area, Varna
2008New house in Zelenika area, Varna
2008

Многофамилна жилищна сграда с бистро и подземни гаражи, местност Кръстова вада, гр. София

Многофамилна жилищна сграда с бистро и подземни гаражи, местност Кръстова вада, район Триадица, гр. София
2008New Building with Bistro at Krystova vada district, Sofia city, Bulgaria
2008New Building with Bistro at Krystova vada district, Sofia city, Bulgaria
2008New Building with Bistro at Krystova vada district, Sofia city, Bulgaria
2008

Вилно селище с ресторант, музей на виното, SPA център и басейн, с. Страшимирово, Община Белослав

Вилно селище с ресторант, басейн, СПА център и музей на виното, с. Страшимирово, Община Белослав
2007г.Village resort with SPA center, pool and wine museum, Strashimirovo village
2007Village resort with SPA center, pool and wine museum, Strashimirovo village
2007Village resort with SPA center, pool and wine museum, Strashimirovo village
2007

Бензиностанция за светли горива и газостанция за пропан-бутан, гр. Свиленград

Бензиностанция за светли горива и газостанция за пропан-бутан, гр. Свиленград

Инвеститор – EТ “Дара Транс – Дарина Паришева”New Gas station near Svilengrad, BulgariaNeue Tankstelle, Svilengrad, Bulgariafr

Проектиране на “Разширение на ОДЗ №24 “Иглика” с нов корпус за три групи” в кв. Виница, гр. Варна

Инвестиционно проектиране на нов корпус на ОДЗ №24 “Иглика”, кв. Виница за нови три групи.

Жилищна сграда на ул. “Доктор Железкова”

Жилищна сграда на ул. “Доктор Желекова”

ПУП-ПУР СО Виница Север, гр. Варна

Работен проект за ПУП-ПУР за СО Виница Север