Винарска изба в местност Бялата пръст, Свиленград

Инвеститор: “Белица Уайнъри” ЕООД Главен проектант: арх. Росен Недялков (АС и СА) РЗП: 6 000м2.

Нова винарска изба в Свиленград
Винарска изба в местност Бялата пръст, землище гр. Свиленград

Нова винарска изба в землище Свиленград
Обект на “Белица Уайнъри” ЕООД – нова винарска изба