Еднофамилна къща в гр. Банкя, Софийска община

Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя, Софийска община

Инвеститор – Ясен Симидчийски

Главен проектант – арх. Росен Недялков (АС и СА ЕООД)

РЗП – 460м2

Къща в гр. Банкя
Еднофамилна къща в гр. Банкя, Столична община
Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя
Еднофамилна къща в гр. Банкя, Столична община

Еднофамлна сграда в гр. Банкя, Столична община

Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя, Столична община

РЗП – 400м2

Инвеститор – Лендмарк ЕООД, Ники Неделчев

Главен проектант – арх. Росен Недялков (АС и СА ЕООД)

Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя
Къща в гр. Банкя
Жилищна сграда в гр. Банкя
Еднофамилна къща в гр. Банкя

Еднофамилна къща в село Радуил

Еднофамилна къща в село Радуил, Община Самоков.

РЗП – 220м2 Инвеститор – Росен Мишев

Главен проектант – арх. Росен Недялков (АС и СА ЕООД)

Къща в село Радуил
Малка еднофамилна къща в село Радуил
Къща в село Радуил
Еднофамилна къща в село Радуил
Къща в село Радуил
Еднофамална къща в село Радуил