Площад около Юнашки салон, гр. Варна

Идейно предложение за оформяне на площад около Юнашки салон.

площад