Новини

Нов офис

В момента сме в процес на преместване в нов офис. Очаквайте скоро… нещо по-ново и по-спатовско 🙂

Read More

Работно място

Свободна позиция за електро проектант: Изисквания: Висше техническо образование – енергетика, електрообзавеждане или подходящо Работа с AutoCAD – работно ниво Работа с MS Office или аналогичен – работно ниво Мотивация Умения за работа под напрежение Предимства: Практичен опит в изграждане и поддържане на електрически инсталации Познание на нормативната уредба Възможност за: Гъвкаво работно време Специализирани … Нататък Работно място

Read More

Ново място…ново предизвикателство

Ако си  или и съответно искаш да пробваш при нас – jobs@spato.bg   В момента си търсим: Архитект Инженер, енергетик – електро Инженер, проектант – конструктор Геодезист Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Read More

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015

СПАТО ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-2771-C01 по проект „СПАТО ООД разкрива нови работни места”. Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е разкриване на нови устойчиви работни места … Нататък НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015

Read More

Преустройство на съществуваща сграда във винарска изба имот № 000853 землище с. Могилово, Община ЧирпанNew vinary in Mogilovo

Винарска изба в имот №000853, землище с. Могилово, Община Чирпан. Инвеститор – Агро Фама ЕООД Главен проектант – арх. Росен Недялов (АС и СА ЕООД) Година – 2009 Винарска изба Винарска изба New vinary in Mogilovo. Owner – Agro Fama ltd Designer – arch. Rosen Nedialkov (AS and SA) Year – 2009.

Read More