Счетоводни услуги

От месец март 2015 г. Спато ООД предлага професионални счетоводни и данъчни консултантски услуги за фирми от различни индустрии:

– месечно осчетоводяване на документацията

– декларации по ЗКПО,ЗДДФЛ,ЗДДС

– ТРЗ

– изготвяне на междинни финансови отчети за целите на управлението

– Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО

Фирмата успешно защити сертифициране на този вид услуги.