проектиране

Инвестиционно проектиране

Инвестиционно проектиране по действащи европейски и български стандарти и норми.

Изготвяне на пълна проектна документация за жилищни, офис и производствени сгради:

– пред проектни проучвания

– работни и технически проекти

– становища и експертизи

– изготвяне на специализирани проекти