Пред проектни проучвания

Услугата има за цел да подпомогне Възложителя по отношение на инвестиционните намерения. Ще Ви помогнем с:

  • Анализ на предложението и възможните решения;
  • Оценка на изпълнимостта на проекта;
  • Оценка на доходността от инвестицията;