Проект мениджмънт

Осъществяването на проект мениджмънт е в тясно сътудничество с Инвеститора. Всички услуги, които се възлагат на проект мениджъра, са предварително договорени и уточнени с Инвеститора:

  • Предварителни проучвания;
  • Оценка на проекта/предложението;
  • Оценка на риска – строителен, оперативен, пазарен, политически, финансов и законодателен;
  • Контрол и консултиране по време на проектирането;
  • Изготвяне на тръжна процедура за избор на изпълнител;
  • Планиране на строителството;
  • Контрол на строителство;
  • Въвеждане в експлоатация;