Счетоводни услуги

Счетоводни услуги

От месец март 2015 г. Спато ООД предлага професионални счетоводни и данъчни консултантски услуги за фирми от различни отрасли:
– месечно осчетоводяване на документацията;
– декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС;
– ТРЗ;
– изготвяне на междинни финансови отчети за целите на управлението;
– Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО;
Фирмата успешно защити сертифициране на този вид услуги.