технически паспорт

Технически паспорти

Изготвянето на технически паспорти и обследването на сгради стана част от нашето ежедневие.

Макар и отложени във крайния срок, изисквания за изготвяне на технически паспорти на сгради, все повече клиенти се възползват от не-натовареното време и се възползват от нашите услуги.