Еднофамилна къща в гр. Банкя, Софийска община

Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя, Софийска община

Инвеститор – Ясен Симидчийски

Главен проектант – арх. Росен Недялков (АС и СА ЕООД)

РЗП – 460м2

Къща в гр. Банкя
Еднофамилна къща в гр. Банкя, Столична община

Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя
Еднофамилна къща в гр. Банкя, Столична община

Еднофамлна сграда в гр. Банкя, Столична община

Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя, Столична община

РЗП – 400м2

Инвеститор – Лендмарк ЕООД, Ники Неделчев

Главен проектант – арх. Росен Недялков (АС и СА ЕООД)

Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя
Къща в гр. Банкя

Жилищна сграда в гр. Банкя
Еднофамилна къща в гр. Банкя

Къща за гости в с. Китка, Община Аврен

Инвеститор: ЕТ “Фрея” – Габриела Йорданова

Главен проектант: арх. Вл. Попов, арх. Кр. Петров (Стронгил строй ООД)

РЗП: 700 м2

Реконструирана ловна хижа в къща за гости
Реконструкция на съществуваща ловна хижа в къща за гости и селски туризъм.

Къща за гости
Реконструкция на стара ловна хижа в къща за гости