Услуги

ПРОЕКТИРАНЕ

Инвестиционно проектиране по действащи европейски и български стандарти и норми.

Изготвяне на пълна проектна документация за жилищни, офис и производствени сгради:

– пред проектни проучвания

– работни и технически проекти

– становища и експертизи

– изготвяне на специализирани проекти

КОНСУЛТАЦИИ

Изготвяне на технико-икономически анализи при избора на технологични решения, съоръжения и материали

Изготвяне на анализи и  независими експертни оценки на съществуващи и работещи инсталации. Предложения за оптимизация на работата им.

ИНЖЕНЕРИНГ

Пълен инженерингов пакет „Проектиране-Доставка-Монтаж-Въвеждане в експлоатация” с нашите партньори.

Изготвяне на графици за доставка и монтаж.

Инвеститорски контрол.

МЕНИДЖМЪНТ