Smart house

Smart house, или умна къща.

Все по често ние се замисляме за това, как да си улесним живота, как да не замърсяваме природата, как да живеем по-чисто.

Отговор на това се явява умната къща. Основното потребление на едно домакинство (къща) е отоплението/климатизацията. Използването на нови технологии допринася до повишаване на кпд на самите отоплителни уреди, но въпреки това, без подходящо управление загубите са големи. И тук идва използването на автоматизация, или по-точно “умна къща”.

Наличието на съвременни решения нараства с бързи темпове, предлагането е все по-голямо и по-голямо. И тук идва ролята на консултанта и доставчика на оборудване, така, че да може да предложи система, адаптирана за конкретния клиент, така, че да обхване на максимум изискванията му. НО, тази избрана система трябва да може да остане отворена и да бъде адаптируема във времето.

За това, избора на проектант/доставчик, е от съществено значение.

Доверете ни се.