Ново място…ново предизвикателство

Ако си  или и съответно искаш да пробваш при нас – jobs@spato.bg

 

В момента си търсим:

  • Архитект
  • Инженер, енергетик – електро
  • Инженер, проектант – конструктор
  • Геодезист

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

Преустройство на съществуваща сграда във винарска изба имот № 000853 землище с. Могилово, Община ЧирпанNew vinary in Mogilovo

Винарска изба в имот №000853, землище с. Могилово, Община Чирпан.

Инвеститор – Агро Фама ЕООД

Главен проектант – арх. Росен Недялов (АС и СА ЕООД)

Година – 2009

Преустройство на селскостопанска сграда във винарска изба, с. Могилово

Преустройство на селскостопанска сграда във винарска изба, с. Могилово

Винарска изба

Винарска изба

New vinary in Mogilovo.

Owner – Agro Fama ltd

Designer – arch. Rosen Nedialkov (AS and SA)

Year – 2009.


Еднофамилна къща в гр. Банкя, Софийска община

Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя, Софийска община

Инвеститор – Ясен Симидчийски

Главен проектант – арх. Росен Недялков (АС и СА ЕООД)

РЗП – 460м2

Къща в гр. Банкя
Еднофамилна къща в гр. Банкя, Столична община

Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя
Еднофамилна къща в гр. Банкя, Столична община

Еднофамлна сграда в гр. Банкя, Столична община

Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя, Столична община

РЗП – 400м2

Инвеститор – Лендмарк ЕООД, Ники Неделчев

Главен проектант – арх. Росен Недялков (АС и СА ЕООД)

Еднофамилна жилищна сграда в гр. Банкя
Къща в гр. Банкя

Жилищна сграда в гр. Банкя
Еднофамилна къща в гр. Банкя

Еднофамилна къща в село Радуил

Еднофамилна къща в село Радуил, Община Самоков.

РЗП – 220м2 Инвеститор – Росен Мишев

Главен проектант – арх. Росен Недялков (АС и СА ЕООД)

Къща в село Радуил
Малка еднофамилна къща в село Радуил
Къща в село Радуил
Еднофамилна къща в село Радуил

Къща в село Радуил
Еднофамална къща в село Радуил

Винарска изба в местност Бялата пръст, Свиленград

Инвеститор: “Белица Уайнъри” ЕООД Главен проектант: арх. Росен Недялков (АС и СА) РЗП: 6 000м2.

Нова винарска изба в Свиленград
Винарска изба в местност Бялата пръст, землище гр. Свиленград

Нова винарска изба в землище Свиленград
Обект на “Белица Уайнъри” ЕООД – нова винарска изба

Преустройство и пристройка на навес за селскостопанска техника във винарска изба, землище с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Преустройство и пристройка на навес за селскостопанска техника във винарска изба, землище с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Възложител – Фоур Френдс ООД

Архитект – арх. Росен Недялков, арх. Димитър Цветков (АС и СА ЕООД)

Година – 2009г.

Винарска изба в с. Горно Ботево
Нова винарска изба

Нова винарска изба в с. Горно Ботево
Винарска изба в с. Горно Ботево
Reconstruction and extension of the shed for agricultural equipment in the winery,village Gorno Botevo, Municipality Stara Zagora

Owner- Four Friends Ltd

Architect – Arch. Nedyalkov Rosen, Arch. Dimitar Tsvetkov (AS and SA Ltd)

Year – 2009.

 

Umbau und Erweiterung der Halle für landwirtschaftliche Geräte in das Weingut, auf dem Dorf Gorno Botevo, Gemeinde Stara Zagora

Arbeitgeber – Vier Freunde Ltd

Architect – Arch. Nedyalkov Rosen, Arch. Dimitar Tsvetkov (AS und SA Ltd)

Jahr – 2009.

Винарска изба в с. Горно Ботево
Нова винарска изба
Нова винарска изба в с. Горно Ботево
Винарска изба в с. Горно Ботево

La reconstruction et l’extension du hangar pour le matériel agricole dans le vignoble, le village de Gorno Botevo, municipalité de Stara Zagora

Employeur – Quatre amis Ltd

Architecte – Arch. Nedyalkov Rosen, Arch. Dimitar Tsvetkov (AS i SA ltd)

Année – 2009.

Винарска изба в с. Горно Ботево
Нова винарска изба
Нова винарска изба в с. Горно Ботево
Винарска изба в с. Горно Ботево