Еднофамилна къща в село Радуил

Еднофамилна къща в село Радуил, Община Самоков.

РЗП – 220м2 Инвеститор – Росен Мишев

Главен проектант – арх. Росен Недялков (АС и СА ЕООД)

Къща в село Радуил
Малка еднофамилна къща в село Радуил
Къща в село Радуил
Еднофамилна къща в село Радуил
Къща в село Радуил
Еднофамална къща в село Радуил