Преустройство на селскостопанска сграда във винарска изба, с. Могилово

Преустройство на съществуваща сграда във винарска изба имот № 000853 землище с. Могилово, Община ЧирпанNew vinary in Mogilovo

Винарска изба в имот №000853, землище с. Могилово, Община Чирпан.

Инвеститор – Агро Фама ЕООД

Главен проектант – арх. Росен Недялов (АС и СА ЕООД)

Година – 2009

Преустройство на селскостопанска сграда във винарска изба, с. Могилово

Преустройство на селскостопанска сграда във винарска изба, с. Могилово

Винарска изба

Винарска изба

New vinary in Mogilovo.

Owner – Agro Fama ltd

Designer – arch. Rosen Nedialkov (AS and SA)

Year – 2009.