Работно място

Свободна позиция за електро проектант:

Изисквания:

 • Висше техническо образование – енергетика, електрообзавеждане или подходящо
 • Работа с AutoCAD – работно ниво
 • Работа с MS Office или аналогичен – работно ниво
 • Мотивация
 • Умения за работа под напрежение

Предимства:

 • Практичен опит в изграждане и поддържане на електрически инсталации
 • Познание на нормативната уредба

Възможност за:

 • Гъвкаво работно време
 • Специализирани обучения и курсове
 • Командировки

 

 

 • Възможност за хора и със средно специално образование – Електротехник или подобно, както и с практичен опит в изграждането на електрически инсталации.

При желание – [email protected]

Ново място…ново предизвикателство

Ако си  или и съответно искаш да пробваш при нас – [email protected]

 

В момента си търсим:

 • Архитект
 • Инженер, енергетик – електро
 • Инженер, проектант – конструктор
 • Геодезист

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД.

НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015

СПАТО ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-2771-C01 по проект „СПАТО ООД разкрива нови работни места”. Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е разкриване на нови устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

Обща стойност: 55 439.36 лв., от които 47 123.46 лв. европейско и 8 315.90 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 24.02.2017г. и е с продължителност 15 месеца.

Преустройство на съществуваща сграда във винарска изба имот № 000853 землище с. Могилово, Община ЧирпанNew vinary in Mogilovo

Винарска изба в имот №000853, землище с. Могилово, Община Чирпан.

Инвеститор – Агро Фама ЕООД

Главен проектант – арх. Росен Недялов (АС и СА ЕООД)

Година – 2009

Преустройство на селскостопанска сграда във винарска изба, с. Могилово

Преустройство на селскостопанска сграда във винарска изба, с. Могилово

Винарска изба

Винарска изба

New vinary in Mogilovo.

Owner – Agro Fama ltd

Designer – arch. Rosen Nedialkov (AS and SA)

Year – 2009.