ISO 9001:2008

Днес, 29.03.2011г….Днес, 29.03.2011г….Днес, 29.03.2011г….Днес, 29.03.2011г….

ISO 9001:2008

24.03.2011г. – Успешно премина сертификационен одит по внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2008

www.spato.bg

20.12.2010г. – Екипът на фирмата ще бъде отново на работа след 5.01.2011г.

20.12.2010г. – Екипът на “Спато” ООД Ви желае весело посрещане на коледните и новогодишни празници!

10.11.2010г. – Стартирана е програма за изграждане на малка фотоволтаична централа (3х10kWp) в с. Градина, Община Първомай.

Очакван срок за въвеждане в експлоатация 02.2012г.