ISO 9001:2008

24.03.2011г. – Успешно премина сертификационен одит по внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2008