Жилищна сграда в местност “Зеленика”, Община Варна

Нова жилищна сграда в СО Зеленика, гр. Варна

Инвеститор – Жеко Марков

Архитект – арх. Велин Нейчев

Година – 2008

Къща в СО Зеленика, Община Варна
Къща с изглед
New house in Zelenika area, Varna

Owner – Zheko Markov

Architect – arch. Velin Nejchev

Year – 2008

New house in Zelenika area, Varna 2008
New house in Zelenika area, Varna 2008
New house in Zelenika area, Varna

Owner – Zheko Markov

Architect – arch. Velin Nejchev

Year – 2008

New house in Zelenika area, Varna 2008
New house in Zelenika area, Varna 2008

New house in Zelenika area, Varna

Owner – Zheko Markov

Architect – arch. Velin Nejchev

Year – 2008

New house in Zelenika area, Varna 2008
New house in Zelenika area, Varna 2008